• Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea unității
  • Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor şi a structurilor
  • Programul de funcţionare şi programul de audienţe al directorului
  • Coordonatele de contact ale instituţiei (denumire, adresa poştală, nr. de telefon, de fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet)
  • Numele şi prenumele persoanelor din conducere precum şi numele persoanei/compartimentului responsabil cu difuzarea informaţiilor de interes public;
  • Sursele financiare, bugetul, bilanţul contabil
  • Rapoarte anuale de evaluare a aplicării Legii nr. 544/2001
  • Proiectele de acte normative supuse dezbaterii publice
  • Declaraţii de avere şi de interese
  • Informaţii privind organizarea concursurilor de selecţie a candidaţilor în vederea angajării şi condiţiile necesare pentru ocuparea posturilor.