1.Planul de dezvoltare institutională,

2.Planuri manageriale

3. Graficul unic de control al directorului

4. Raportul de analiza 2022-2023

5. Hotărârile Consiliului de administrație

6. Regulamentul Intern

7. Regulamentul de Organizare si Functionare

8. Date despre unitatea de învățământ și datele de contact

 9.Raportul Annual de Evaluare a Calității

 10. Metodologia de acordare a burselor și rechizitelor școlare

11. Programul de folosire a bazei sportive

12 Regulamentul de folosire a bazei sportive

13. Raport privind aplicarea legii 544

14. Atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al unității de învățământ

15. Numele şi prenumele persoanelor din conducere

16. Lista cuprinzând documentele de interes public;

17. Modalităţile de contestare a deciziei instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

Director, Prof. Negoiță Ștefan