Școala Gropeni – 185 de ani de existență.

În anul 1829, în urma războiului ruso-turc dintre anii 1828-1829, teritoriul fostei Raiale Brăila revine la matca sa, Ţara Românească, după aproape 300 de ani (1540-1828). Fără a mai aștepta încheierea Tratatului de Pace de la Adrianopol noile autorităţi trec foarte repede la realizarea măsurilor necesare pentru asigurarea dezvoltării societăţii româneşti. Învăţământul era una dintre priorităţi.

La 25 mai 1829 era adresată Cârmuirii Brăila de către Subcârmuirea Plășii Bălți solicitarea de a fi ajutată cu fonduri pentru începerea construcției școlii și în comuna Gropeni. Documentul se găsește la   Arhivele Statului Brăila, Fond Prefectura Județului Brăila. Dosarul 239/1839, fila 116.

Şcoala Gropeni a împlinit aşadar 185 de ani!

La invitația școlii în data de 31 mai 2014, aproape o sută de foști elevi și profesori, cu sufletele încărcate de emoții s-au reunit pentru a aniversa evenimentul. Sala căminului cultural din localitate a fost neîncăpătoare.

Cu toții au relevat, în cuvinte emoționante, că în tot acest răstimp, chiar dacă vremurile au fost de multe ori de restriște, Școala Gropeni și-a împlinit cu prisosință menirea.

A fost omagiată strădania tuturor dascălilor care de-a lugul celor aproape 200 de ani au semănat fapte pentru a culege obișnuințe, au semănat obișnuințe pentru a culege caractere, au semănat caractere și … au cules destine!

Multe, multe și frumoase!

O culoare deosebită a dat-o reuniunii prezența Doamnei Velescu Marilena, fostă învățătoare a școlii între anii 1946-1970 (și, apoi, până la pensionare, a fost învățătoare metodistă a Liceului Pedagogic Brăila). Aflată de multă vreme la vârsta senectuții a cucerit pe deplin participanții impresionându-i cu relatările despre începuturile carierei sale, cu relatările despre despre realizările deosebite ale școlii de atunci.

Timpul a fost oprit din curgerea sa. Evocările făcute și de către foști profesori și de către foști elevi au fost însoțite de ropote de aplauze și lacrimi, multe, de bucurie. Cele mai frumoase emoții au pus stăpânire pe inimile tuturor.

Mândria locuitorilor a fost fără margini. Peste 40 de foști elevi s-au întors ”acasă” din toate colțurile țării cu o carte de vizită impresionantă.

Pentru aproape două ore au fost adunate,ca într-un buchet, dintre cele mai frumoase flori ce și-au răspândit miresmele cele mai alese de-a lungul timpului prin sălile de clasă pentru a fi dăruite celor ce vin – elevi sau profesori ai școlii – spre a le fi de folos, spre a le prețui cum se cuvine, spre a le răsădi la timpul lor.

Două numere ale revistei școlii ”Adevăr și Provocare” au reflectat evenimentul. Revista nr 7, realizată în colaborare cu CCD Brăila, a reunit articole cu caracter pedagogic sub semnătura cadrelor didactice ale școlii, dar și ale unor colegi de la diverse școli din județ, cadre cu o experinență didactică deosebită. Revista nr 8 a cuprins în articole emoționante amintiri ale fostelor cadre ale școlii și ale foștilor elevi despre anii petrecuți în Școala Gropeni

Considerăm de datoria noastră să ne prezentăm inițiativa- ca un exemplu de bună practică – din dorința de a sublinia că oriunde și oricând școala rurală a fost în centrul comunităților contribuind substanțial la emanciparea acestora.

Învățător Lambrinoc Ionel