1.Președinte – Puia Florentina- clasa a VII-a B

2. Vicepreședinte- Gîrbă  Sorina- clasa a VII-a A

3. Secretar- Cristea Larisa- clasa a VIII-a B