Viziunea:

Şcoala Gimnazială Gropeni va fi o instituție în slujba comunităţii având capacitatea de a funcţiona ca o structură eficientă  şi  principială pentru toate categoriile de copii şi de  a asigura progresul  tuturor elevilor săi, astfel încât ,,mâine să fie mai buni ca azi”… Construim viitorul copiilor prin iubire, respect şi responsabilitate dezvoltând spiritul inventiv, creator.

Misiunea şcolii :

Școala Gimnazială Gropeni, prin eforturile reunite ale colectivului de cadre didactice, cu sprijinul nemijlocit al părinților și al U.A.T. Gropeni, își propune să devină ”o școală a comunității”, o instituţie de învăţământ eficientă şi cu simţul proximităţii, să-și îmbunătăţească permanent calitatea procesului didactic prin aplicarea de metode moderne , centrarea pe elev, să asigure prin activităţi curriculare şi extracurriculare însușirea temeinică a conținuturilor învățării, să orienteze întregul proces didactic în funcție de perspectivele de dezvoltare ale comunității locale dar și de tendințele dezvoltării naționale, să dezvolte la elevi valori etice deosebite, capacități de conlucrare, de decizie, spirit responsabil să asigure o bună finalitate activității de instruire și educare a elevilor.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *