Nr 1295 29 mai

Cinstitei Cârmuiri (a) județului Brăila

Suptcârmuirea Plășii Bălți (:)

După porunca Cinstitei Cârmuiri nr 823 urmare după(a) acelui Departament din Lăuntru nr 476 în pricina faceri(i)școlilor după domeniu (să) aducă însă la suptcârmuire satele și anume: Tichilești, Gropeni, Ceacâru, Viziru de Jos. Și făcându ei întrebare de primește ca banii din cutiie să-i cheltuiască la facerea școlii au propus satu că banii din cutiie să lasă sloboază pentru biserici fiind goală. Deci școala va rămâne la cheltuire înaltei stăpâniri; cel (de-al) 2-lea asemenea; cel de-al 3le(a) cei ca mai sus să li se sloboadă lei 300 ca să se plătească de un cusur ce-a mai rămas datoare de la sfințirea bisericii. Și ceilalți (prin temei) să se cheltuie la clădirea școli pe urmă să alătură chear în scrisu lor adeverit după cerere. Iar celde-al 4-lea au propus că cutiia lor de la 834 și până la alt aflându-să tot în lipsă după cum dovedește chear socoteala cutii care lipsă s-au împlinit cu analoghie cu tot face nimic de cât să rămân(ă) în cheltuirea stăpânirii Această împrejurare să se puie plecat la cunoștința cinst(itei) cârmuiri spre răspunsu la numerarizata poruncă.

SuptCârm plășii(,) Dâmbovițean 1829 mai 25

Arhivele Statului Brăila, Fond Prefectura județului Brăila. Dosarul 239/1839, fila 116