Comuna Gropeni este una dintre cele mai vechi localități ale județului. După cele mai recente documente publicate, comuna este pentru prima dată atestată documentar în anul 1570, cu prilejul unui recensământ efectuat în Raiaua Brăilei. (Mihai Maxim ,O istorie a relaţiilor româno-otomane, cu documente noi din arhivele turceşti”, vol I. Editura Istros a Muzeului Brăilei, 2012)

Și școala se numără printre cele mai vechi din județ.

Certă, prima atestare documentară o consemnăm în anul 1829. În urma războiului ruso-turc din anii 1828-1829, raiaua Brăilei, cu teritoriul aferent, revine după aproape 400 de ani la patria-mamă. Fără a mai aștepta încheierea tratutului de pace de la Adrianopol noile autorități trec rapid la inițierea primelor măsuri necesare dezvoltării societății românești. Între acestea se regăsește și construirea unei școli în comuna noastră. ( Documentul se află la Arhivele Statului , Fondul Prefecturii Brăila nr 129 din anul 1939). Anul trecut, școala noastră a realizat o acțiune de anvergură prin care a aniversat împlinirea a 185 de ani de existență. Au fost prezenți peste 100 de foști elevi și profesori ai școlii care au relevat, în tablouri superbe, eforturile și realizările școlii de-a lungul timpului.

Primul absolvent al unei instituții superioare de învățământ ( teologie) este consemnat la anul 1911 Țiripa Chivu.

Avem un trecut care ne obligă la performanță:

Până la anul 1989 sunt consemnați în monografia școlii 155 de absolvenți ai învățământului universitar.

O fostă elevă a școlii, Raluca Barac, este lector-profesor universitar, doctor și coordonează cercetări în psihologia cunoașterii la Universitatea din Toronto- Canada.

Alți doi foști elevi, Robu Marius și Ștefan Aftodor, sunt doctori în domeniul speologiei respectiv al istoriei. Ambii cu articole științifice publicate la cele mai prestigioase reviste de știință europene. Ultimul este și autor a unei monografii de referință pentru comunitatea noastră.

O altă fostă elevă lucrează în cercetare, în industria medicamentelor.

Un alt fost elev ocupă o poziție de top în ceea ce reprezintă IBM în România.

O mulțime de alți foști elevi ai școlii , mulți dintre ei sunt prezentați pe site-ul școlii, fac renume școlii noastre.

Infrastructura școlii este compusă din 6 localuri. Patru dintre cele șase localuri ale școlii au fost modernizate, în ultimii ani, cu fonduri de la Banca Mondială ( unul) și din fondurile UAT Gropeni.

În prezent funcțiomăm în 4 localuri din 6. Sunt amenajate corespunzător 11 săli de clasă, un laborator de informatică, un centru de documentare și informare și trei săli de clasă pentru învățământul preșcolar.

În prezent, în școala noastră funcționează 25 cadre didactice. Dintre acestea 13au gradul didactic I, 3au Gradul didactic II și 6 gradul didactic definitiv. Zece cadre au domiciliul în comună 18 cadre didactice au experiență la catedră de peste 10 ani, dintre aceștia 4 sunt experți în management .

Între preocupările noastre ”de top”menite a concura la realizarea abordărilor strategice regăsite în Planul de dezvoltare instutuțională: Creșterea încrederii comunități locale , a părinților elevilor în demersurile intreprinse de școala noastră. ( Gr 185 de ani)

Menținerea pe treapta pe care ne-am situat în ultimii ani la examenele de evaluare națională. 95% anul trecut.

Afirmarea elevilor școlii în concursurile organizate la nivel național sau internațional ( Micul Matematician, Cangurul, Șah, COMPER )

Conștientizarea interdependenței dintre activitatea economico- socială și mediul înconjurător ( Proiectul ”Km 195- Km- ul clasei a IV-a. Parcul Natural ”Balta Mică a Brăilei” – sit Ramsar, sit protejat de legi internaționale)

Dezvoltarea identității comunității locale ( Proiectul ”Icoane din Bătrâni”), în contextul procesului firesc de globalizare- caracteristică a vieții Europei de astăzi.

Director: profesor Negoita Stefan